VLK ŽIL V BLÍZKOSTI ČLOVĚKA OD NEPAMĚTI, ŘÍKÁ PŘÍRODOVĚDEC TOMÁŠ KRAJČA ALIAS CANIS LUPUS

24.05.2021
Foto: Magdaléna Firlová
Foto: Magdaléna Firlová

Narodil se v Karviné, nyní však bydlí v Petrovicích u Karviné. Vystudoval obor Ochrana a tvorba životního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci. V posledních letech je pracovně velmi vytížený, do září pobýval v Praze a nyní působí na Broumovsku. V Praze pracoval na Ústředí AOPK ČR (Agentura ochrany přírody a krajiny), kde byl v týmu, který se v rámci projektu OWAD zabýval vlky na Česko-Saském pomezí. V rámci živnosti se také zabývá nejrůznějšími záležitostmi spjatými s životním prostředím, jako je například monitoring velkých šelem, managementové zásahy či vyhodnocování stavu zabezpečení hospodářských zvířat. Nyní pracuje pro správu CHKO Broumovsko na pozici specialista enviromentální výchovy, kde má na starost styk s veřejností a problémy kolem vlků.

Mapování vlků v CHKO Kokořínsko - Máchův kraj. Foto: Barbara Heczková
Mapování vlků v CHKO Kokořínsko - Máchův kraj. Foto: Barbara Heczková

,,Čemu se věnuji ve volném čase? Toho je mnoho... Zabývám se praktickou ochranou přírody, jako jsou managementy a monitoringy, kam patří vlčí hlídky. Dále rád fotím, cestuji a jsem notorický poutník. Rád píšu povídky a poezii, vařím a občas zpracovávám dřevo. Další cestou, kde něco tvořím, je Batoh, můj kanál na Youtube. Jinak mám velkou zálibu ve sci-fi a fantasy, jak ve formě knih, tak filmů. Jde říct, že do zájmů patří ČSOP Cieszynianka, ve které jsem předseda. V neposlední řadě k mým zájmům patří paleontologie, hlavně dinosauři. Ano, i jako dospělý se zajímám o dinosaury. Rád se věnuji i sportu - běhání, horské turistice, šermu a kanoistice, což je moje srdcovka, považuji ji totiž za nejlepší způsob relaxu. V nedávné době, hlavně pod vlivem neteřinek a synovce, jsem také oživil svůj zájem o lego."


Je pravda, že vlci vyjí na měsíc? Jak probíhají vlčí hlídky? Kde můžeme na vlky nejčastěji narazit? A jsou vlci opravdu takové "krvelačné bestie", za jaké je lidé často považují?

Vlčice kojící dvojčata Romula a Rema, kteří podle pověsti založili město Řím
Vlčice kojící dvojčata Romula a Rema, kteří podle pověsti založili město Řím

My o vlku a vlk za dveřmi. Člověk člověku vlkem. Hladový jako vlk. Kdo chce s vlky žíti, musí s nimi výti. Existuje řada přísloví, pohádek či příběhů, v kterých se symbolika vlka hojně vyskytuje, čím se podle vás tato zvířata tak vryla do podvědomí lidí?

Vlk žil v blízkosti člověka od nepaměti. Od pradávna kolem něj koluje mnoho mýtů a legend. Dle mého názoru je to jedno z nejcharizmatičtějších zvířat v naší přírodě.

Je pravda, že vlci vyjí na měsíc?

Vlci nevyjí na měsíc. Větší aktivita vytí vlků bývá zaznamenána převážně v soumračných hodinách. V průběhu roku se jedná především o období od července do října, kdy jsou vyváděna vlčata z brlohů.

Vlk obecný (Canis lupus)
Vlk obecný (Canis lupus)

Jaký je váš osobní vztah k ekologii a životnímu prostředí?

Myslím, že ten vztah je velmi blízký, protože jsem vystudoval obor související s životním prostředím jak na střední, tak na vysoké škole. Témata spjatá s životním prostředím mě drží už od mala. Vnímám, že k životnímu prostředí nemůžeme být slepí, protože jak se k němu chováme my, takovou od něj dostaneme odpověď. A to se netýká jen nás, ale samozřejmě i našich potomků.

První vlk, který se mu podařil osobně vyfotit. Vyfoceno v Bieszczadech.
První vlk, který se mu podařil osobně vyfotit. Vyfoceno v Bieszczadech.

Čím vás vlci fascinují?

Asi tím, jak jsou svoji rodinnou strukturou blízcí člověku, jejich inteligencí, ale i faktem, že jsou natolik zranitelní, jelikož se bojí před člověkem bránit svá mláďata. Stejně jako člověk je to velmi přizpůsobivý tvor. 

Vlk vyfocený fotopastí ZO ČSOP Cieszynianka
Vlk vyfocený fotopastí ZO ČSOP Cieszynianka

Jsou pro vás vlčí hlídky dobrodružstvím? Jak taková akce probíhá? A jak dlouho trvá?

V přírodě lze vždy zažít nějaké dobrodružství a vlčí hlídky nejsou výjimkou. Vlčích hlídek se můžete účastnit samostatně po vlastní ose, kdy se vlky rozhodnete vyrazit mapovat do hor, nebo jsou pak víkendové akce, kdy v pátek na nějakou základnu přijedou zájemci, kteří se rozdělí do skupinek, přidělí se jim trasy a v průběhu víkendu je projdou. Žel v době pandemie teď akce neprobíhají. V terénu se mapují pobytové znaky jako stopy, trus, kořist či kontrolujeme fotopasti.

Dokumentace stopní dráhy vlka. Foto: Tereza Stanková
Dokumentace stopní dráhy vlka. Foto: Tereza Stanková

Kde můžeme na vlky nejčastěji narazit?

Můžeme je potkat v Karpatské oblasti či například v Beskydech. Dále také na Šumavě, v Krušných horách, na Děčínsku, Kokořínsku, Broumovsku a okolních územích. Vlk je velmi přizpůsobivý, migruje na velké vzdálenosti, takže bych se nedivil, kdybych ho potkal například i na Karvinsku.

Stopní dráha vlků z místa prvního pozorování v Národním parku Malá Fatra
Stopní dráha vlků z místa prvního pozorování v Národním parku Malá Fatra

Kolik členů má zpravidla vlčí smečka? Platí v ní určitá hierarchie?

Většinou jsou to rodiče a jejich potomci, kterých může být různý počet. Rád bych však zmínil, že prvního roku se většinou dožívá pouze jedno až dvě mláďata, i když se jich třeba narodí čtyři, šest či více. Vše záleží na úživnosti prostředí.

Jsou vlci opravdu takové "krvelačné bestie", za jaké je lidé často považují?

Neřekl bych. V přírodě vlk uloví převážně slabé a nemocné jedince. Když se dostane do ohrady mezi ovce, které nemají kam utéct, je to pro něj neobvyklá situace a snaží se toho ulovit více. Nevíme, zda se dostane do loveckého rauše, nebo si chce udělat zásobu masa. 

Jak by se měl člověk zachovat, když narazí v přírodě, u nás nebo na Slovensku, na nějakou šelmu? Jsou pro člověka nebezpečné?

Člověk mnohdy kolem vlka, rysa či medvěda projde, aniž by o tom věděl. Převážně tehdy, když si šelma uvědomí, že ji člověk vidí, tak odejde nebo uteče. Dobré je o sobě dát vědět. Když už toho medvěda potkáte, je třeba na sebe upozornit a medvěd většinou odejde. Pokud budete mít s sebou psa, je důležité, aby byl vždy na vodítku, protože může utéct a mohou ho tak zakousnout vlci nebo může vyprovokovat útok medvěda. Další věcí je, že myslivci občas střílejí na psy, kteří nejsou v lese pod dozorem. 

Jaké nejčastější mýty panují o šelmách v naší společnosti?

Že jsou vlci přemnožení, přičemž vlků je tolik, kolik jich uživí prostředí. Nebo že vlci chodí doprostřed vesnice, při čemž se jedná o území s nízkou hustotou zástavby, na druhou stranu do těch míst vedou remízky a chodí tam i další zvířata jako srnci a divočáci. Často se setkáváme s tím, že důkazem neplachých vlků je fakt, že vlci neutíkají před auty. Vlci stejně jako srnci, jeleni, divočáci a další zvířata, nevnímají auta jako něco lidského, tím pádem stejně jako většina zvířat nemá vyvinutý mechanismus, aby se aut bála. Dále se setkávám s mýtem, že ochranáři údajně mají chovy, z nichž vypouštějí vlky nebo jejich křížence. Žádné chovy nejsou třeba, protože vlk se dokáže sám šířit na velké vzdálenosti. Spíše mám zkušenosti z Polska s vlčicí, kterou jako vlče vzal nějaký myslivec z brlohu. Když zjistil, že si s ní neví rady, chtěl ji vypustit do přírody. Na štěstí tato vlčice skončila ve vlčím parku ve Stobnicy. Každou chvíli se objeví na netu video nebo fotka, kde je vlk, který se údajně chová nestandardně, i když se často ukáže, že se jedná o běžné vlčí chování nebo že to byl zdokumentovaný československý vlčák či husky. Navíc video mnohdy pochází ze zahraničí, a tudíž k němu nemáme dostatek informací. Často se také stává, že lidé bojující proti vlkům úmyslně vypouštějí lživé zprávy, aby v ostatních podnítili strach a nenávist vůči těmto zvířatům. Často se daří jejich dezinformace vyvracet, je však smutné, že tito lidé, kteří vlky nenávidí, tyto lživé zvěsti šíří dál i po vyvrácení.

Jakou formou provádíte osvětu?

Převážně dělám přednášky pro školy a veřejnost. Občas organizuji exkurze a píšu články. Poslední rok v tomto směru také pomalu rozjíždím kanál Batoh na youtube. Nově, v rámci práce na Broumovsku, vytváříme videa o vhodném zabezpečení stád před vlky.

V rámci ČSOP Cieszynianka organizují ročně několik akcí, kde provádí managementy luk.
V rámci ČSOP Cieszynianka organizují ročně několik akcí, kde provádí managementy luk.

Mohl byste zmínit některá pozitiva týkající se výskytu šelem ve volné přírodě?

Omezují šíření nemocí u zvěře. Kromě toho, že přispívají k regulaci přemnožené zvěře, pomáhají také snižovat milionové finanční škody na zemědělských plodinách a lesních porostech. Dále také pomáhají regulovat malé predátory, čímž napomáhají k ochraně jiných živočichů, kteří jsou loveni třeba liškami a kunami.

Které šelmy jsou v České republice chráněny zákonem?

Pokud jde celkově o šelmy chráněné v ČR, tak tam máme samozřejmě velké šelmy, jako je vlk, rys, medvěd, ale řadí se tam i malá šelma, a to vydra. Někdo může vnímat, že šelmy jsou chráněné zákonem, nesmí se střílet, a tak je nelze regulovat, čímž se šelmy mohou stát problémem pro některé chovatele hospodářských zvířat, což lze ale většinou řešit vhodnými ochrannými zabezpečeními. Nejvhodnější je používat elektrický plot s minimálním napětím 3,5 kV a vybíjecí energií 5 J. Důležité je, aby vlci tento plot nemohli podlézt, protože převážně vlci vnikají na pastviny spodem. Pokud se jedná o větší stádo a chovatel to je schopen unést finančně, tak je navíc vhodné mít pasteveckého psa. Další pomocnou věcí jsou zradidla (slouží k odpuzování divoké zvěře z nežádoucích míst) a strašáci do zelí.

Na jakých ekologických projektech momentálně pracujete?

Aktuálně jsem na přelomu projektů. Na podzim jsem dokončil projekt ČSOP (Český svaz ochránců přírody), který se zaměřoval na mapování velkých šelem na Jablunkovsku, vydry a bobry v povodí Olzy a také jsme dokončili projekt podporující rozvoj našeho pozemkového spolku. Aktuálně dokončuji evidenci zabezpečení pastvin na Broumovsku a začínám připravovat dva biodiverzitní projekty na mapování hmyzu zase v rámci ČSOP, přičemž jeden by měl pomoct se získáním podkladů pro vznik rezervace Velký Stožek a druhý se týká mapování pozemků ve vlastnictví ČSOP. Samozřejmě sem patří vlčí hlídky, v rámci kterých průběžně mapuji velké šelmy.

Geralt, plyšový vlk v rouše beránčím, který cestuje s Tomášem po světě od roku 2007. Vyfoceno v CHKO Broumovsko, v jeho aktuálním zaměstnání.
Geralt, plyšový vlk v rouše beránčím, který cestuje s Tomášem po světě od roku 2007. Vyfoceno v CHKO Broumovsko, v jeho aktuálním zaměstnání.