TAJEMNÁ MÍSTA YUCATÁNU, KDE SE PROLÉVALA KREV

18.07.2020

Yucatán je poloostrov na jihovýchodě Mexika, kde se nachází mnoho významných nalezišť mayské civilizace. 


Být v Mexiku a nenavštívit mayské město Chichén Itzá? To je jako nacházet se v Egyptě a nespatřit na vlastní oči velkolepé pyramidy v Gíze.

Tato významná archeologická lokalita, která je zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO, se v roce 2007 navíc stala jedním ze sedmi nových divů světa.

Mystické město Chichén Itzá, které bylo pravděpodobně založeno v šestém století našeho letopočtu, se pojí s mnoha záhadami. Například se spekuluje o tom, že toto město bylo opuštěno prakticky ze dne na den, takže když pak v šestnáctém století dorazili první španělští dobyvatelé, Chichén Itzá už zelo prázdnotou.

Nejznámější stavbou je bezesporu Kukulkánova pyramida, Španěly též nazývaná jako El Castillo, která byla vystavěna pro Kukulkána, hlavního mayského boha slunce a nebes. Tato třicet metrů vysoká pyramida, na jejíž vrchol vede z každé strany 91 schodů, dává i s posledním stupněm nahoře součet 365, což odpovídá počtu dní v roce. V den rovnodennosti nabízí tato pyramida díky kombinaci svitu slunce a stínu neuvěřitelnou iluzi, máte totiž pocit, jako by kamenný had na pyramidě oživl a plazil se směrem dolů.

V blízkosti pyramid se také nachází dvě přírodně vytvořené studny, tzv. cenoty. Jedna z nich sloužila jako zdroj pitné vody, ta druhá tzv. ,,Studna obětí" byla využívána k rituálům. Aby si Mayové získali přízeň boha deště Chaaca, shazovali do této studny nejčastěji malé chlapce, ale výjimkou nebyli ani dospělí muži.

Stavba El Caracol byla mayskou observatoří, kde prováděli své astrologické výpočty. Mayové odtud také pozorovali hvězdy a zároveň si všímali změn na obloze.

A jak probíhala jejich posvátná míčová hra JUEGO DE PELOTA?

V této náboženské hře proti sobě stála vždy dvě družstva v čele s kapitánem, jejichž úkolem bylo prohodit gumový míč kamennou obručí, která mohla být ve výšce tři až deset metrů. Hráči navíc nesměli během hry používat některé části lidského těla, jako byly například ruce nebo chodidla. Hřiště představovalo vesmír a míč symbolizoval Slunce a Měsíc, přeneseně tak tato hra znamenala souboj mezi světlem a tmou. Často se stávalo, že byl během hry nějaký hráč zraněn nebo dokonce zabit, míč byl totiž mnohdy velmi těžký. Vyhrát či prohrát? V případě této hry není odpověď tak jednoznačná, poněvadž některým hráčům hrozilo po ukončení hry obětování. Přesně se však neví, zda byl bohům obětován kapitán poraženého týmu nebo toho vítězného či byl obětován rovnou celý tým. Někteří odborníci jsou přesvědčeni, že byla bohům nabídnuta krev všech hráčů poraženého týmu, jiní zase zastávají názor, že se obětmi stálo vítězné družstvo, pro které to měla být čest.

Toto místo vyvolává v člověku mnoho otázek. Jak je možné, že Mayové byli tak skvělými matematiky? Vždyť používali nulu, kterou neznaly ani antické kultury vzdělaných Řeků či Římanů. Jak je možné, že byli tak skvělými astronomy a dokázali určovat fáze Měsíce, rozpoznat zatmění Slunce a Měsíce a díky svým poznatkům dokonce vytvořit mayský kalendář? Architektura, hieroglyfické písmo a znalosti této starověké civilizace nepřestávají fascinovat.

Dle mého názoru by toto tajemné místo plné záhad mělo ještě větší kouzlo, kdyby se zde nenacházelo tolik turistů, prodejců se suvenýry apod. Návštěvnost je zde opravdu vysoká a z tohoto důvodu jsem si více užila návštěvu jiných lokalit, kde si člověk mohl vystoupat na vrchol pyramidy, rozhlédnout se z výšky po rozsáhlé džungli a vychutnat si tak tento jedinečný zážitek bez většího množství lidí.

Určitě doporučuji navštívit i následující lokality, které sice nejsou tak známé jako Chichén Itzá, ale každopádně stojí za to.


Zona Arqueológica El Rey

El Rey je jedna z nejdůležitějších archeologických oblastí v Cancúnu, která byla v minulosti zaměřená na námořní obchod a rybolov. Aby mohlo docházet ke gradaci vašich zážitků v případě dalších významnějších míst, doporučuji El Rey navštívit jako první.

Tulum

Na útesech Karibského moře se nachází starobylý mayský přístav Tulum, ze kterého je nádherný výhled na zdejší překrásnou přírodu a pláž. Hradby, které se nachází okolo, sloužily v minulosti jako ochrana před invazemi. Díky své strategické poloze bylo město Tulum významným centrem mayské kultury, jehož památky jsou dodnes ve velmi zachovalém stavu.

Ek Balam

Archeologické naleziště nacházející se v džungli, severně od města Valladolid. Ek Balam znamená v mayském jazyce černý jaguár, kterého Mayové uctívali pro jeho krásu, sílu a eleganci. Stavba Akropole, která je 160 metrů dlouhá, 70 metrů široká a 31 metrů vysoká byla zařazena mezi největší budovy na poloostrově Yucatán.

Uxmal

Toto tajemné město nacházející se na seznamu světového dědictví UNESCO bylo v minulosti důležitým mocenským a obřadním centrem Mayů.

Pirámide del Adivino neboli Pyramida věštce je největší místní stavbou. Jedna legenda vypráví, že tato pětatřicet metrů vysoká stavba na oválném půdorysu byla postavena místním kouzelníkem za jedinou noc.

Gran Pirámide znamená ve španělštině Velká pyramida. Tato dvaatřicet metrů vysoká stavba nabízí překrásný výhled do okolí.

Palacio del Gobernador neboli Guvernérský palác je považován za vrchol mayské kultury.

Stavba La Casa de las Palomas neboli Dům holubů získala svůj název díky španělským dobyvatelům, kterým připomínala holubník.

Cuadrángulo de las Monjas neboli Čtyřhran jeptišek zahrnuje čtyři dlouhé budovy, které na sebe navazují a vytváří tak náměstí.